Regisztráció

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A regisztráció után emailben aktiválnia kell magát.

Teljes neve:*
Felhasználói név:*
E-mail címe:*
Jelszó:*
Jelszó újból:*


Ország:*
Irányítószám:*
Település:*
Cím:*
Értesítési telefonszám:


RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A részvételi szabályzat (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek a licitaljram.hu (weboldala) használata során alkalmazandóak.

Szabályzat rendelkezéseit Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el a weboldal használata során.

A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. a weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A szabályzat elfogadása, a regisztráció és a liciten való részvétel feltétele.

 1. A licit kezdete 2017. március 22. 9.00 óra

 2. Zárás időpontja 2017. március 28. 19.00 órától

  Az árverésen úgy lehet licitálni, ajánlatot tenni, hogy regisztrál a rendszerbe. Regisztrált felhasználóként bejelentkezik, ajánlatot tesz. Ehhez érvényes, felhasználói névre, jelszóra, e-mail címre van szükség. Köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. tudomására jut, hogy nem valós adatokat használt a regisztráció során, jogosult az Ön hozzáférését részlegesen, vagy teljes mértékben korlátozni, illetve megszűntetni. A regisztráció megtörténte után egy visszaigazoló linket küldünk Önnek e-mailben. Ha megtörténik a visszaigazolás, akkor az érvényes felhasználói névvel, jelszóval bejelentkezhet a „Login” felületen.

 1. Miután bejelentkezett, licitet tehet az Ön által kiválasztott termékre/szolgáltatásra azért az összegért, amennyit hajlandó érte megfizetni. (A rendszer ellenörzés miatt újra kéri email címét.) Ezt az értéket jól gondolja át, mert az ajánlata nem visszavonható, kötelező érvényű. Előfordulhat, hogy más licitáló nem fog magasabb ajánlatot tenni, akkor az Öné lesz a termék/szolgáltatás alacsonyabb áron, mint a felső licitár, amelyet Ön megadott. A leadott ajánlatot lefelé utólag már nem lehet módosítani, törölni. Csak emelhető a titkos licitmaximum. Az Ön ajánlattételét a program automatikusan csak annyival növeli meg, amennyi szükséges ahhoz, hogy az Öné legyen a termék/szolgáltatás, mindaddig, amíg el nem éri azt az összeget, amennyit maximálisan licitáltat rá! Amennyiben az Ön licitkövetését valaki túllicitálja, automatikusan küld erről egy e-mailt a rendszer. Ön a licitlépcsőben meghatározott licitminimum figyelembevételével újra meghatározhat egy legmagasabb árat, amelynek magasabbnak kell lennie, mint az Ön által ugyanarra az árura korábban megadott legmagasabb ár. Amennyiben az Ön titkosan megadott legmagasabb licitje megegyezik egy másik licitáló összegével, akkor azt az ajánlattevőt tekintjük a legtöbbet kínálónak, aki korábban adta le licitjét.

 2. Licitlépcső: 500 Ft, maximális licitlépcső: 50.000 Ft. Az 500 Ft-os licitlépcső a "szabadkézi" licitnél azt jelenti, hogy legalább 500 Ft, de lehet akár 999 Ft is lehet.

 3. Licitkövetés beállításánál a licitkövető pontosan 500 Ft-ot fog rátenni. Nem 499-et és nem 501-et. Ha a terméken licitkövető(k) vannak, és valaki 1 másodperccel a zárás előtt licitál, a követő akkor is ráteszi az 500 Ft-ot amennyiben a licitkövetés értéke nagyobb mint a megtett licit értéke.

 4. A licitáló az ajánlatát nem vonhatja vissza, az kötelező érvényű, visszavonhatatlan. Vásárlási kötelezettség terheli Önt azon termékek/szolgáltatások tekintetében ahol Ön kínálta a legmagasabb összeget. A Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint az érvényes ajánlattevő felhasználó – azaz ÖN- a licit zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a licit szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötelezettség kizárása nem lehetséges. Az aukció időtartamával megegyezik az ajánlati kötöttség időtartama.

 5. Érvénytelenek azok az ajánlatok, melyek hiányosak, olvashatatlanok, elvesznek, vagy műszaki probléma ill. téves címzés miatt nem érkeznek meg hiánytalanul. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. ezekért nem vállal felelősséget . Az ajánlattevő szerver, szoftver vagy hálózati üzemzavarából adódó korlátozásokért sem vállal a PLT Kft. felelősséget. Az üzenet elküldéséről szóló visszaigazolás nem bizonyítja, hogy azt a PLT Kft. megkapta.

 6. Ha az árverés befejeztével Ön kínálta a legmagasabb árat, akkor abban az esetben Ön a kizárólagosan jogosult arra, hogy annak a terméknek/szolgáltatásnak a tulajdonjogát megszerezze, amely vonatkozásában a licit végén Ön kínálta a legmagasabb árat. E tényről és a pontos vételárról közvetlenül a Licitálj Rám lezárását követően e-mailben értesítjük.

 7. A vételár kiegyenlítése utalással, vagy készpénzben történhet. Üdülési csekket, Szép Kártyát nem áll módunkban elfogadni.

 8. A licitáló tudomásul veszi, hogy a termék/szolgáltatás adásvételi jogviszonya nem Ön és a PLT Kft. között jön létre, hanem a vevő és a termék/szolgáltatás eladója között, akitől Ön a terméket/szolgáltatást feltehetően átveszi majd. A licit lezárásával a szerződés automatikusan létrejön, és a szerződésben foglaltakat mind a vevő /Ön/, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált árut a kialakult áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles a terméket/szolgáltatást ezen az áron megvenni. Ön, mint vevő, az adásvételtől semmilyen okból és formában nem állhat el.

 9. Amennyiben Ön kizárólagosan jogosulttá válik arra, hogy az eladott termék/szolgáltatás tulajdonjogát megszerezze, akkor Ön köteles a termék/szolgáltatás ellenértékét az árverés lezárásától számítottan 14 munkanapon belül a PLT Kft.-nek megfizetni átutalással a 10300002-10583135-49020023 bankszámlaszámra. Ezután tanúsítványt ajánlott küldeményként adjuk fel, amely feljogosítja Önt arra, hogy a Termék/szolgáltatást átvegye a felajánlótól. Ha ez nem történik meg a terméket/szolgáltatást felkínáljuk a második legnagyobb összeget felajánlónak.

 10. Ön tudomásul veszi, hogy a Pannon Lapok Tárasága Kiadói Kft.-t Önnel szemben semmilyen kötelezettség nem terheli, Ön a PLT Kft.-vel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, azonban a PLT Kft. követelheti Öntől azon termék/szolgáltatás vételárát, illetve a szolgáltatás ellenértékét, amely vonatkozásában Ön ajánlotta a legmagasabb árat.

 11. Ön akkor jogosult a termék/szolgáltatás átvételére, ha a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.-nek a termék/szolgáltatás ellenértékét hiánytalanul megfizette. A tanúsítvány kézhezvételétől kérheti a termék/szolgáltatás eladójától a termék/szolgáltatás Önnek történő kiadását, teljesítését. Az eladó állít ki az Ön részére a termék/szolgáltatás ellenértékéről számlát és biztosítja a garanciát.
 12. A PLT Kft. nem vállal felelősséget az oldalon szereplő termék/szolgáltatás valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeiket/szolgáltatásaikat.
 13. Az eladók és vevők közötti tranzakciókba nem avatkozunk bele, ezért nem tudjuk biztosítani, hogy a vevők és az eladók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Vita esetén Ön mentesíti a PLT Kft.-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 14. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. tekintettel arra, hogy nem illetik meg az eladót illető jogok, és nem terhelik az eladót terhelő kötelezettségek, mivel nem eladó- semmilyen felelősséget nem vállal az áru vonatkozásában, különösképpen nem terheli szavatossági, jótállási kötelezettség, nem felel azért, ha az áru eladója az árut Önnek nem adja át, a szolgáltatást nem teljesíti. A fent leírtakat Ön jelen szabályzat elfogadásával tudomásul vesz.

A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKET TUDOMÁSUL VESZEM, ELFOGADOM:

Kérjük legyen a segítségünkre:  
Honnan szerzett tudomást a licitről: Internet
Plakát
Újság
Ismerőstől
Felkereshetjük Önt a jövőben akcióinkkal?
 
Írja be a képen látható kódot!*